Contacte

Ens podreu trobar a

Formulari de contacte

Per a qualsevol consulta o per a sol·licitar pressupost sense compromís poden contactar amb nosaltres mitjançant aquest formulari:


    En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de càracter personal, l'informem que les dades personals que es sol·liciten en aquesta web s'incorporaran a una base de dades informatitzada titularitat de Consultoria Logistica LEAN. Aquesta base de dades està inscrita al Registre General de Protecció de Dades en conformitat amb el que s'estableix a la legislació vigent i compleix totes les mesures de seguritat del Reial decret 994/1999 de l'11 de juny de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancelació i oposició que podrà exercir mitjançant correu electrònic a l'adreça o per correu postal al domicili social: c. Besalú 36, casa 6 (17745) LLADÓ (GIRONA). L'informem que les dades obtinguts mitjançant la nostra web o per qualsevol altre mitjà d'obtenció de dades responen a la finalitat única i exclusiva de poder facilitar als usuaris els serveis sol·licitats.